Geografija

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Teritorija Crne Gore zauzima približno 13.812 km². Graniči se sa Hrvatskom (14 km duga granica) na zapadu, Bosnom i Hercegovinom na sjeveru (225 km), Srbijom na istoku (203 km), Albanijom na jugu (172 km), a od Italije je razdvojena Jadranskim morem. Dužina obale je 293,5 km.
Krajnje tačke Crne Gore su:

sjever: 43° 32' SGŠ, 18° 58' IGD — obronci planine Kovač kod mjesta Moćevići
jug: 41° 52' SGŠ, 19° 22' IGD — kod ade Bojane, na ušću rijeke Bojane
istok: 42° 53' SGŠ, 20° 21' IGD — kod sela Jablanica istočno od Rožaja
zapad: 42° 29' SGŠ, 18° 26' IGD — kod sela Sutorina u blizini Herceg Novog

Geografski, Crna Gora se dijeli na tri oblasti: primorje, centralni dio i planinski dio. 
Primorje je najjužnija oblast koja se uskim pojasom (1-10 km širine) proteže duž Jadranskog mora, od naselja Igalo na zapadu do ušća rijeke Bojane na istoku. Primorje je isječeno mnogobrojnim zalivima i uvalama. Najveći zaliv je Boka Kotorska, koji se urezuje u kopno skoro na 20 kilometara. Od kontinentalnog djela zemlje primorje je odvojeno neprekidnim Dinarskim planinskim vijencem, čiji pojedini vrhovi dostižu 1600 m iznad nivoa mora. Srednja ljetnja temperatura varira od 23,4 do 25,6C. Ljeto je dugo i suvo, a zima je kratka i blaga. Sezona kupanja traje od kraja aprila do početka oktobra. Od zapada prema istoku plaže blago prelaze od kamenitih u pješčane. 
Jadranska oblast zahvata relativno uzani pojas Crnogorskog primorja od rta Oštro do ušća rijeke Bojane, a prema unutrašnjosti Jadranska oblast se širi ka dolini Bojane i Skadarskoj kotlini, i ka dolinama Morače i Zete. Na krečnjačkoj podlozi razvila se posebna vrsta tla-crvenica, pogodna za uzgoj duvana, vinove loze, voća, maslina i druguh kultura. Pored crvenice javlja se i flišno zemljište. Jadranska oblast se dijeli na: Bokokotorski zaliv, Crnogorsko ili Paštrovićko primorje, Barsko polje, Skadarski basen i Zetsko-Bjelopavlićku ravnicu.
Bokokotorski zaliv sastoji se od četiri manja zaliva: Toplanskog, Tivatskog, Risanskog i Kotorskog. Toplanski i Tivatski zaliv spaja tjesnac Kumbor, a Tivatski i Risanski tjesnac Verige, i predstavlja najjužniji fjord u Evropi.
Paštrovićko primorje proteže se od Boke do Ulcinja. Iznad njega se izdižu planine Rumija i Sutorman. Nekadašnje ostrvo Sveti Stefan pješčanom prevlakom spojeno je sa obalom i pretvoreno u poluostrvo i turistički grad-hotel. Ovaj dio Jadranske oblasti raspolaže pjeskovitim plažama Petrovac, Miločer, Sveti Stefan, Ulcinj itd. Velika Plaža kod Ulcinja je najduža od plaža u Crnoj Gori, duga oko 13 km.
Centralni dio Crne Gore sastoji se iz dva dijela. Prvi dio predstavlja planinski vijenac koji se bukvalno nadnosi nad primorjem. Rijetki plodni komadi zemlje se srijeću samo u malim kraškim ravnicama i uvalama u obliku kratera. Ovaj dio zemlje je pravi rekorder u Evropi po količini padavina. U ovim krajevima se nalazi drevna crnogorska prijestonica – Cetinje. U okolini grada se nalazi jedan od četiri nacionalna parka zemlje, planina Lovćen.
Drugi dio centralne geografske oblasti čine ravnice. Tu spada bazen Skadarskog jezera (nacionalni park), plodna ravnica rijeke Zete, Bjelopavlićka ravnica i Nikšičko polje. To su mjesta sa najvećom gustinom stanovništva u Crnoj Gori. Ovdje se nalaze dva najveća industrijska centra – Podgorica i Nikšić. U ravnici ljeta ljeta su jako topla, a temperatura dostiže 40 stepeni Celzijusa. Srednja zimska temperatura obično se ne spušta niže od minus pet stepeni. Plodno tlo, obilje vode, mediteranska klima učinili su da je ovo najplodniji dio Crne Gore i njena žitnica.
Skadarski bazen predstavlja najveću kriptodepresiju na Balkanskom poluostrvu. Njegova najveća dubina leži 38 m ispod nivoa mora, a površina vode jezera je 6 m iznad nivoa mora. Ono je ujedno i najveće jezero Crne Gore.
Planinska oblast zauzima sjeverni dio zemlje. Ovdje je jako izražena subalpska klima, sa hladnim, jako snježnim zimskim periodom i umjereno toplim ljetom. Na ovim planinskim vijencima ima puno pašnjaka, šuma i mnogo planinskih jezera. Rijeke Piva, Tara, Morača i njihove pritoke napravile su mnogobrojne kanjone u stijenama. U planinskom dijelu se nalaze dva nacionalna parka: Biogradska gora – prašuma u blizini grada Kolašina i planina Durmitor sa kanjonom rijeke Tare (nacionalni park pod zaštitom UNESCO-a).
Planine Crne Gore spadaju u jedne od najnepristupačnijih terena u Evropi. Njihova prosječna nadmorska visina je viša od 2.000 m. Najviši vrh Crne Gore je Zla Kolata na Prokletijama sa nadmorskom visinom od 2534 m. Jedan od najpoznatijih vrhova Crne Gore je Bobotov kuk na planini Durmitor, koji se nalazi na visini od 2523 m. Planine Crne Gore spadaju u terene Balkanskog poluostrva najviše izmijenjene erozijom tokom posljednjeg ledenog doba.
Rijeke Crne Gore pripadaju Crnomorskom i Jadranskom slivu. Najduža rijeka je Tara (141 km). Ostale duže rijeke su Piva, Ćehotina, Zeta, Morača i Bojana.Rijeka Tara protiče kroz kanjon dubok 1.300 metara. Jedina plovna rijeka je Rijeka Crnojevića.
Jezera u planinskom dijelu Crne Gore su ledničkog porijekla. Najveća i najpoznatija od njih su Plavsko, Biogradsko,Šasko i Crno jezero.