Info

Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.
Crna Gora se prostire na površini od 13,812 km2.
Glavni grad je Podgorica, dok je Cetinje prijestonica Crne Gore.
U Crnoj Gori živi 625.266 stanovnika, prema popisu iz 2011. godine, koji su, po nacionalnoj strukturi:

  • 44.98% Crnogorci
  • 28.73% Srbi 
  • 8.65% Bošnjaci
  • 4.91% Albanci
  • 3.31% Muslimani
  • 0.97% Hrvati 
  • 8.45% ostali

Crna Gora je multinacionalna i multikonfesionalna država, u kojoj je nosilac suverenosti crnogorski građanin koji ima crnogorsko državljanstvo.
Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski, a jezici u službenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.
Crna Gora je povezana sa Evropom i svijetom vazdušnim, drumskim i vodenim putevima.
Avionski transport se odvija preko dva međunarodna aerodroma: Golubovci-Podgorica (TGD) i Tivat (TIV). Nacionalni avio-prevoznik je “Montenegro Airlines”.
Drumskim saobraćajnim sredstvima se u Crnu Goru može ući iz svih država koje je okružuju. Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori je 250 km. U Crnoj Gori postoje dvije željezničke linije: Bar-Podgorica-Bijelo Polje, koja je dio pruge Beograd-Bar, i Nikšić-Podgorica-Božaj. Željeznički čvor je Podgorica.
Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.174 km. Dva najvažnija putna pravca su Jadranska magistrala od Igala do Ulcinja (duž obale) i magistralni pravac: Petrovac-Podgorica-Kolašin-Bijelo Polje.
Crna Gora je pomorska zemlja sa dugom pomorskom tradicijom. Kotor je bio staro pomorsko središte ovog dijela Jadrana. Danas je luka sa najvećim značajem luka Bar. Postoji redovna pomorska linija feribotom Bar-Bari. Kotor, Tivat i Zelenika su manje luke.
Granični prelazi:

Srbija: Ranče, Čemerno, Dobrakovo, Kula, Draženovac i Vuče
Bosna i Hercegovina: Sitnica, Ilino brdo, Vraćenovići, Krstac, Nudo, Šćepan Polje, Metaljka i Sula
Hrvatska: Debeli Brijeg i Kobila
Albanija: Božaj, Sukobin i Grnača