Ustavno uređenje

Izvršavajući odluku građana, Skupština Republike Crne Gore je na svečanoj sjednici, održanoj 3. juna 2006. godine, donijela Odluku o proglašenju nezavisnosti i Deklaraciju nezavisne Republike Crne Gore, kojim je proklamovala Crnu Goru kao nezavisnu i suverenu državu. Usvajanjem Deklaracije i Odluke o nezavisnosti, Republika Crna Gora je  - prihvatajući i preuzimajući prava i obaveze koja proističu iz dotadašnjeg aranžmana sa Evropskom unijom, Ujedinjenim nacijama, Savjetom Evrope, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, NATO-om, Svjetskom trgovinskom organizaciom i drugim međunarodnim organizacijama - pokrenula postupak za punopravno članstvo u njima i pristupila sveobuhvatnom procesu sukcesije medjunarodnih sporazuma. Ubrzo nakon priznanja rezultata referenduma od strane međunarodne zajednice, Crna  Gora je postala članica OEBS, Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, i drugih medjunarodnih političkih i finansijskih organizacija i asocijacija. 

Odluka građana Crne Gore da žive u državi u kojoj su osnovne vrijednosti: sloboda, mir, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikulturalnost, demokratija i vladavina prava, pretočena je u Ustav Crne Gore, koji je proglašen 22. oktobra 2007. godine. Najvišim pravnim aktom mijenja se naziv države.  Republika Crna Gora od tada ima zvaničan naziv – Crna Gora. Ona je Ustavom definisana kao nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Nosilac suverenosti je građanin koji ima crnogorsko državljanstvo.

Građanin vlast ostvaruje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. U Crnoj Gori  se ne može uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima, u skladu sa zakonom. Vlast je podijeljena na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ograničena je Ustavom i zakonom. Zakonodavnu vlast vrši jednodoma Skupština, izvršnu Vlada, a sudsku sud. Skupštinu čine poslanici koji se biraju neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava i tajnim glasanjem. Skupština ima 81 poslanika. Vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Sud je samostalan i nezavisan. Sudijska funkcija je stalna. Sudiju i predsjednika suda bira i razrješava Sudski savjet.

Crnu Goru predstavlja predsjednik Crne Gore, koji se bira neposrednim putem. Ustavnost i zakonitost štiti Ustavni sud. Vojska i bezbjednosne službe su pod demokratskom i civilnom kontrolom. 

Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, sarađuje i razvija prijateljske odnose s drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama. Crna Gora može stupati u međunarodne organizacije. Skupština odlučuje o načinu pristupanja Evropskoj Uniji. Crna Gora ne može stupiti u savez sa drugom državom kojim gubi nezavisnost i puni međunarodni subjektivitet.