Lokalna uprava

Osnovni oblik lokalne samouprave u Crnoj Gori je opština.

U lokalnoj samoupravi odlučuje se neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Organi opštine su skupština i predsjednik.

U Crnoj Gori postoje 24 opštine.