Skupština Crne Gore

Skupština Crne Gore kao državni organ, u formalnom i materijalnom smislu, ustanovljena je Ustavom za Knjaževinu Crnu Goru iz decembra 1905. godine pod nazivom Narodna skupština, kao narodno predstavništvo i organ zakonodavne vlasti koju vrši sa Knjazom. Narodna skupština ustanovljena Ustavom iz 1905. godine zamijenila je dotadašnje narodne zborove, sastanke i vijeća u Crnoj Gori. Prvi parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu u Crnoj Gori održani su na osnovu Zakona o izboru narodnih poslanika donijetog 24. juna (7. jula) 1906. godine. Izbori su održani 27. septembra, a Narodna skupština sastala se prvi put na Cetinju 31. oktobra 1906. godine. Ovo je bio prvi saziv Skupštine i taj datum se računa kao datum početka parlamentarizma u Crnoj Gori.


Od ovog (prvog) saziva iz 1906. godine Skupština Crne Gore ima 26 saziva. (26. saziv je saziv Skupštine konstituisane 7. novembra 2016. Godine.
Prva Narodna skupština konstituisana 31. oktobra 1906. raspuštena je 9. jula 1907. godine. Izbori za novi (drugi) saziv Narodne skupštine održani su 31. oktobra 1907. godine, a Narodna skupština sastala se 21. novembra 1907. godine. Mandat ovoj skupštini trajao je do septembra 1911. godine. Izbori za treći saziv Narodne skupštine održani su 27. septembra, a Narodna skupština se sastala 1. decembra 1911. godine. Mandat ovog saziva trajao je do 25. oktobra 1913. godine, kada je Narodna skupština raspuštena. Izbori za četvrti saziv Narodne skupštine održani su 11. januara 1914. godine, a Narodna skupština sastala se 28. januara 1914. godine. Narodna skupština ovog saziva sastala se posljednji put 25. decembra 1915. godine, a rad završila 4. januara 1916. godine i više se nije sastajala. U vrijeme Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, odnosno do završetka Prvog svjetskog rata, kada je Crna Gora 1918. godine izgubila državnost, u Crnoj Gori bila su četiri saziva Narodne skupštine.

Gubitkom državnosti 1918. godine do Drugog svjetskog rata Crna Gora nije imala skupštinu. Novi ili peti skupštinski saziv u Crnoj Gori je Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO), sazvala 14. jula 1944. godine u Kolašinu odlukom Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke (ZAVNO) o pretvaranju ZAVNO u CASNO. Mandat, odnosno saziv ove skupštine trajao je do 3. novembra 1946. godine, kada su održani izbori za Ustavotvornu skupštinu NR Crne Gore, s tim što je CASNO mijenjao naziv, i to: 15. aprila 1945. godine u Crnogorsku narodnu skupštinu, a 15. februara 1946. godine u Narodnu skupštinu. Ustavotvorna skupština konstituisana novembra 1946. godine bila je šesti saziv Skupštine Crne Gore. Skupština konstituisana 2. oktobra 2006. godine je 23. saziv Skupštine, a konstituisana je i počela rad kao Ustavotvorna skupština, sa zadatkom da donese Ustav nezavisne države Crne Gore, a potom nastavi mandat kao redovna skupština. Sadašnja Skupština Crne Gore, 26. saziv, konstituisana je na śednici 7. novembra 2016. Godine. Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti. Ona je predstavničko tijelo građana, a čine je poslanici i poslanice koje biraju građani neposrednim i tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava.

Mandat Skupštine je četiri godine, poslanici nemaju obavezujući mandat, opredjeljuju se i glasaju po sopstvenom uvjerenju, ne mogu biti opozvani i uživaju imunitet. Poslanici se biraju na šest hiljada birača, u Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, na osnovu izbornih lista koje podnose: političke partije (stranačka izborna lista), koalicije političkih partija (koaliciona izborna lista) i grupe građana (izborna lista grupe građana). Poslanički mandati dodjeljuju se saglasno proporcionalnom, tzv. Dontovom izbornom principu ili principu najvećih količnika. Skupština radi na redovnim i vanrednim zasijedanjima, a na zasijedanjima radi u sjednicama. Redovno zasijedanje održava se dva puta godišnje, i to: prvo počinje prvog radnog dana u martu i traje do kraja jula, a drugo počinje prvog radnog dana u oktobru i traje do kraja decembra. Vanredno zasijedanje održava se na zahtjev najmanje 1/3 ukupnog broja poslanika i poslanica, predsjednika države i predsjednika Vlade i može se održati od prvog radnog dana u januaru do posljednjeg radnog dana u februaru i od prvog radnog dana u avgustu do posljednjeg radnog dana u septembru.

Skupština Crne Gore ima 81 poslanika.
Predsjednik Skupštine Crne Gore je Ivan Brajović.
Potpredsjednici Skupštine Crne Gore su Branimir Gvozdenović i Genci Nimanbegu.