Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore predstavlja izvršni organ vlasti u Crnoj Gori. Vladu bira većina poslanika Skupštine Crne Gore, a čine je predsjednik Vlade, jedan ili više potpredjsednika i ministri.

Vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, izvršava zakone, druge propise i opšte akte, donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje zakona, zaključuje međunarodne ugovore, predlaže plan razvoja i prostorni plan Crne Gore, predlaže budžet i završni račun budžeta, predlaže strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane, odlučuje o priznavanju država i uspostavljanju diplomatskih i konzularnih odnosa sa drugim državama, predlaže ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, i vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

Predsjednik Vlade Crne Gore je Duško Marković.
Potpredsjednici Vlade Crne Gore su Milutin Simović, Zoran Pažin i Rafet Husović.